Bezplatná konzultácia +421 950 401 402

Systém vývozu kuchynského
odpadu z domácností

Povinné triedenie a zber BIO kuchynského odpadu z domácností platí od 1.1.2021


Obce a samosprávy pozor, čas uteká veľmi rýchlo!

Od roku 2021 vzniká pre všetky samosprávy povinnosť vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Pred samotným zberom je dôležité vytvoriť efektívny systém zberu, ktorý záleží od správneho výberu nádob, frekvencii zberu BRKO a komunikácie s občanmi. Z toho vyplýva, že čím viac sa bude triediť kuchynský odpad, tým menšia bude frekvencia zberu komunálneho odpadu.

Ministerstvo novelou zákona o odpadoch, ktorá nariaďuje pre obce, mestá a samosprávy povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského odpadu chce docieliť nasledovné:

a. odstránenie kuchynského odpadu zo zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach

b. zhodnocovanie a zužitkovanie kuchynského odpadu na ďalšie využitie (biopalivo, elektrická energia)

c. zlepšenie odpadového hospodárstva

d. menšia záťaž na životné prostredie

Kto sme?

Sme rýchlo rastúca zberová firma s najväčším pokrytím poskytovaných služieb na Slovensku.

Naša firma ESPIK patrí už od roku 2012 k významným „zberovkám“, ktoré pôsobia na slovenskom trhu v oblasti poskytovania služieb pri zbere a likvidácií biologicky rozložiteľných odpadov.

Zabezpečujeme zber a likvidáciu kuchynského odpadu, potravín po záruke, jedlých olejov a tukov, čistenie lapačov tukov, poradenstvo v oblasti HACCP a vedenie evidencie odpadov.

Pravidelne sa na nás obracajú obce, mestá, stravovacie zariadenia, výrobné závody, obchodné reťazce a mnoho ďalších, ktorí sú našimi zákazníkmi. Pomáhame už viac ako 5 000 zákazníkom na Slovensku a ročne vrátime do obehového hospodárstva viac ako 10 000 ton odpadu.

Pravidelne sledujeme často sa meniacu legislatívu, vedieme za zákazníkov evidenčné listy, ročné ohlásenia a vykonávame pravidelné zbery. Každý pracovník našej firmy chápe svoju prácu ako poslanie pomôcť zákazníkom, a tým aj celej našej spoločnosti pri vytváraní lepšieho životného prostredia aj v rámci obehového hospodárstva pre budúce generácie.

Úspešne sa nám podarilo aplikovať systémové riešenia, ako aj uľahčiť zákazníkom byrokraciu pri vedení evidencie odpadov, kde vďaka našej platforme www.evidenciaodpadov.sk vedieme evidenciu za našich zákazníkov.

Každý producent odpadu by mal dbať na to, aby si vybral silného partnera, ktorý bude spĺňať nielen jeho základné potreby, ale aj špecifické požiadavky. Rozhodujúce je, aby poskytované služby zahŕňali viac ako všeobecne akceptovaný štandard. Úroveň služieb musí zodpovedať nielen príslušnej cene, ale aj spĺňať alebo prekonávať požadovanú kvalitu a v maximálnej možnej miere vyjsť v ústrety požiadavkám zákazníka.

Dbáme na náš pracovný tím, zásady, funkčnosť a hlavne vo víziu ľudí, ktorí veria v environmentálnu politiku a sú odhodlaní pomôcť a vyriešiť každý problém a žiadosť nášho zákazníka.

Čo ponúkame?

Ponúkame riešenie

Vývoz a likvidácia kuchynského odpadu v rámci celej Slovenskej republiky.

Zberné dvory pre kuchynský odpad z domácnosti.

Zberné dvory pre použité oleje a tuky z domácnosti.

Umiestnenie nádob na zberné miesto/stojisko a jeho kompletné označenie.

Zabezpečenie čistých zberných nádob, ich dezinfekcia a hygienizácia.

Pravidelná frekvencia vývozu podľa požiadaviek a potrieb zákazníka.

Marketingové podklady, letáky, informačná kampaň občanov.

Odborné poradenstvo a vysledovateľnosť odpadu.

Likvidácia odpadu v bioplynovej stanici (BPS).

Online evidencia kuchynského odpadu, ale aj iných druhov odpadov.

Kontaktujte nás

Máš rád informácie z prvej ruky a stále včas?

Daj LIKE na našu fanpage a žiadná z noviniek ťa už nikdy neminie!

FACEBOOK

Bezplatná konzultácia

Zákaznícka linka:

+421 950 401 401

Bratislavský kraj

+421 950 404 404

Trnavský kraj

+421 950 404 404

Trenčiansky kraj

+421 950 408 408

Nitriansky kraj

+421 950 406 406

Žilinský kraj

+421 950 401 402

Banskobystrický kraj

+421 950 402 402

Prešovský kraj

+421 950 407 407

Košický kraj

+421 950 403 403